Plánované výluky DAB vysílačů

Plánované výluky vysílačů DAB TELEKO, s.r.o.:

 Název vysílače od do
      
 Praha – Rošického stadion 11A  15.8. 2018 19:00  6.8.2018 20:00