Český telekomunikační úřad aktualizoval Plán využití radiového spektra pro DAB rozhlas

Český telekomunikační úřad aktualizoval Plán využití radiového spektra pro DAB rozhlas

Český telekomunikační úřad vydal novou aktualizaci Plánu využití radiového spektra v tzv. bandu III (174 – 230 MHz).  Hlavním důvodem této aktualizace je rozšíření celoplošných národních sítí T-DAB ze stávajících tří na sedm, což je výborná zpráva pro posluchače rozhlasu. Jedna síť s kanály 12C a 12D je již použita veřejnoprávním Českým rozhlasem. Zbývajících šest národních sítí je rozdělitelných po krajích (někde je spojeno několik sousedních územních celků).  Ve středních Čechách půjde využít 11 a v Praze dokonce 12 multiplexů! Pokud uvážíme, že v jedné síti – tzv. multiplexu jde použít 15-20 rozhlasových stanic, tak se dostaneme na velmi slušný počet programů v éteru. Tento rozsah umožní všem stávajícím soukromých provozovatelům snadno dosáhnout na tuto platformu. A zároveň bude též umožněno využití vysílačů menších výkonů k levnému způsobu vysílání pro menší územní celky. Toto jsou výborné zprávy pro brzký a masivní rozvoj digitálního terestrického bezplatného rozhlasu v České republice.