Přeměna společnosti TELEKO, s.r.o.

Přeměna společnosti TELEKO, s.r.o.

Ke dni 1.3.2019 došlo k zásadní strukturální změně společnosti TELEKO, s.r.o.:

Firma TELEKO digital, a.s. IČ: 28196970 se sloučila se společností TELEKO, s.r.o., se sídlem Příbram II, Pod Hvězdárnou 453, PSČ 261 01, IČ 25619471, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55350 a přešlo na ni jmění zanikající právnické osoby TELEKO, s.r.o.

Ve všech věcech společnosti TELEKO, s.r.o. se proto nadále obracejte na společnost TELEKO digital, a.s., IČO: 28196970, DIČ: CZ28196970 se sídlem Pod Hvězdárnou 453, 261 01 Příbram II zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 12850, která je jejím právním nástupcem.