Rozhlasové vysílání v pásmu DAB bude zachraňovat zdraví a životy lidí

Rozhlasové vysílání v pásmu DAB bude zachraňovat zdraví a životy lidí

Pozemní varovný systém TWS (Terrestrial Warning System) připravuje česká firma TELEKO, s.r.o. ve spolupráci s norskou společností PANEDA.

Jeho předností je schopnost v případě náhlé potřeby rychle informovat na vymezeném území posluchače rozhlasu o krizové situaci – přírodní katastrofa, bezpečnostní hrozba, bezprostřední ohrožení zdraví a životů lidí apod. Rychle znamená v řádu sekund. Dispečer na velíně pro krizové události označí elektronickou tužkou nebo myší v mapě České republiky území, pro které se má hlášení odvysílat. Zmáčkne krizové tlačítko a oznámí zprávu (hlasem nebo předem připravenou). Sepnutím krizového tlačítka se odpojí všechny rozhlasové programy a na všech vysílačích a všech programech v předem vymezené označené oblasti bude odvysíláno krizové hlášení. Tzn., že všichni posluchači v označené oblasti, kteří mají zapnuté jakékoliv rozhlasové přijímače v pásmu DAB uslyší toto hlášení. Nejsou potřeba žádné speciálně upravené přijímače nebo jejich funkce. Tento systém je možné nasadit na všechny zemské rozhlasové vysílače systému digitálního rádia DAB.

Detailnější informace naleznete v tomto odkazu nebo v záložce DAB → TWS