TELEKO zveřejňuje připomínky k Plánu využití radiového spektra

TELEKO zveřejňuje připomínky k Plánu využití radiového spektra

Naše společnost TELEKO, s.r.o. zpracovala na výzvu Českého telekomunikačního úřadu připomínky k část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz. Tento plán se zabývá také využitím kmitočtů pro vysílání digitálního rozhlasu T-DAB. Návrh tzv. PVRS byl zveřejněn na stránkách ČTÚ zde.

Připomínky TELEKO, s.r.o. jsou následující:

Na straně 9 v oddíle 7 Odůvodnění je deklarováno plnění cílů státní politiky v elektronických komunikacích, mezi které patří podpora zavádění nových služeb, technologická inovace a efektivní využívání radiového spektra. V tomto ohledu není z uvedeného návrhu zcela zřejmé, jak bude Váš Úřad postupovat při přidělování zbývajících přídělů radiových kmitočtů pro další žadatele mimo provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona.

Navrhujeme proto zařadit nový bod číslo (8) do Oddílu 7, článku 15 např. tohoto nebo podobného znění:

„(8) Národní skupinová přidělení pro zbývající sítě elektronických komunikací pro šíření veřejně dostupné služby elektronických komunikací spočívající v šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání (vysílání T-DAB) lze přidělit žadatelům zákonným způsobem“

Dále Vás žádáme, v návaznosti na omezení rozvoje pásma L-band 1452 – 1492 MHz pro rozhlasovou službu po uplatnění rozhodnutí Evropské komise č.: 2015/750/EU, o zohlednění kompenzací Příděly v pásmu 174 – 230 MHz pro stávající držitele Přídělů rádiových kmitočtů sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací v L – bandu. Rozhodnutím Komise totiž došlo k poškození zájmů a práv držitelů Přídělů, a to zejména v možnosti uskutečnění pokrytí signálem v rámci daného Přídělu po dobu danou platností licence.