Vláda schválila strategii správy radiového spektra

Vláda schválila strategii správy radiového spektra

Dne 3.6.2015 schválila Vláda České republiky Strategii správy radiového spektra, kterou jí předložilo MPO ve spolupráci s ČTÚ. Ke stažení je dokument zde.

Vládou ČR přijatá Strategie správy rádiového spektra popisuje současný stav kmitočtového spektra pro rádiovou službu, hodnotí stávající digitální rozhlasové vysílání a ukazuje směr jeho dalšího rozvoje.

Zájem trhu na zkvalitnění pokrytí, zefektivnění provozních nákladů a širší programovou nabídku se již velmi zřetelně projevuje: V zoufalé snaze po rozšíření pokrytí signálem sahají stanice ke zmoňování, provozní náklady na vysílání v digitálu jsou třetinové než v analogu a stanice provozují žánrové a tematické programy, které mohou uplatnit jen v internetovém prostředí. DAB přijímače stolní i v automobilech jsou již běžně na trhu a jejich prodejnost stoupá.

Strategie vidí i v zahraničních souvislostech správně jako stěžejní parkovací platformu pro rozhlasové vysílání systém DAB.

Ve Strategii, kterou vypracoval ČTÚ, se jednoznačně popisuje, že pásmo L je v Evropě bez perspektivy. Nikdo (kromě jediné České republiky) v něm nevysílá, nové rozhlasové přijímače již L-band neobsahují. Proto se podivujeme nad tím, že v odstavci 2.3.2.3 ČTÚ uvádí větu „Přechod rozhlasového vysílání z pásma L do III. pásma je dobrovolný a není předmětem této národní strategie.“ Protože právě brzké vyřešení této situace pokládáme nejenom my jako provozovatel vysílačů, ale hlavně veřejnost – posluchači DABu, stávající ale hlavně ti marně ladící svá only band III rádia, za podstatné.

Vítáme odstavec 6.3.5.2., podle kterého by mohlo snížení poplatků za využití spektra při zavádění nových progresivních technologií zohlednit zpočátku „ekonomickou neefektivitu“ takovéhoto počínání.

Věříme, že správná implementace tohoto dokumentu nám umožní udržet digitální krok s rozvinutým světem.