Změna vysílacího kanálu digitálního rozhlasu DAB v Olomouci

Změna vysílacího kanálu digitálního rozhlasu DAB v Olomouci

V Olomouci dochází dne 30.7.2020 ke změně vysílacího kanálu u multiplexu TELEKO DAB ze stávajícího 12B na nový 10B (211,648 MHz). Touto změnou se zlepší pokrytí Olomoucka ve směrech východ, jih a západ. Nový vysílací kanál má totiž zkoordinován výhodnější vyzařovací diagram do těchto azimutů.

Pokud chce posluchač nový vysílací kanál zachytit, musí svůj stolní rozhlasový přijímač znovu naladit  – funkce AUTOTUNE nebo provést tzv. tovární reset (factory reset). Více o ladění daného rádia se lze dozvědět z návodu k přijímači. Autorádia nový kanál sama rozpoznají a naladí.